نرم افزار پاسخ خوان

نرم افزار پاسخ خوان
 • سرعت بالای اسکن برگه های آزمون با توجه به قابلیت اسکنر
 • قابلیت اسکن و پردازش تصاویر با هر نوع اسکنر حتی از روی عکس های گرفته شده توسط تلفن همراه
 • استفاده از فرآیند جدید چاپ پاسخبرگ ها با بارکد و خواندن سریع تر آن ها بدون هیچگونه خطای سربرگ
 • توانایی خواندن انواع پاسخبرگ ها حتی کپی سیاه و سفید آن ها
 • قابلیت خواندن پاسخبرگ های وارونه
 • قابلیت جستجو در میان پاسخبرگ های اسکن شده
 • تشخیص پاسخبرگ های تکراری
 • تصحیح پاسخبرگ ها و سربرگ از طریق برنامه
 • قابلیت ذخیره سازی و دسته بندی پاسخبرگ ها در پایگاه داده و یا فایل های متنی
 • توانایی توقف اسکنر با توجه به نوع اسکنر
 • سازگاری با انواع سیستم عامل های ویندوز